Maarts viooltje
Image default
Dienstverlening

Hoe werkt afvalwaterbehandeling?

Afvalwater is het resultaat van het gebruik van drinkwater door de mens voor verschillende doeleinden van het dagelijks leven, zowel in huishoudens als in de industrie, waardoor de samenstelling van het water verandert en verontreiniging ontstaat. Door middel van afvalwaterbehandeling kunnen de in het water aanwezige verontreinigende stoffen op fysisch, biologisch en chemisch niveau worden verwijderd.

Afvalwaterbehandeling kan verschillende stappen omvatten, afhankelijk van het niveau van zuivering dat men het water wil geven.

De verwerking van vloeibaar afval kan zo eenvoudig zijn als een bezinkings- en filtratieproces, of complexer, zoals totale waterzuivering. Welke methode u kiest, hangt in grote mate af van uw toegang tot zuiveringsinstallaties.

 

Oorsprong van het afvalwater

Afvalwater is afkomstig van verschillende plaatsen, te beginnen met het huis, instellingen, bedrijven, woningen, industrieën en stormwater.

Sommige bronnen van afvalwater zijn grote industrieën die veel verontreinigende stoffen uitstoten en voor deze wordt een meer gespecialiseerd behandelingsproces gebruikt. Het grootste deel van het afvalwater wordt echter opgevangen bij de reeds genoemde bronnen voor behandeling en hergebruik.

Concept van afvalwaterbehandeling

Het is een reeks chemische, fysische en biologische processen die afvalwater leveren en na verwerking alle verontreinigende stoffen kunnen verwijderen die vrijkomen bij het dagelijks gebruik van mensen en industrieën.

Het voordeel van afvalwaterbehandeling is dat schoon water kan worden geproduceerd dat gemakkelijk kan worden hergebruikt.

 

Systeem voor de behandeling van afvalwater

Dit proces wordt in principe beschreven in drie soorten behandelingen, namelijk:

  • Primaire behandeling is het bezinken van vaste stoffen;
  • Secundaire zuivering is het soort biologische behandeling van alle organische stoffen die in het water oplossen en veranderen in vaste stoffen die in suspensie worden gelaten om snel te worden geëlimineerd;
  • En de tertiaire behandeling heeft betrekking op de microfiltratie- en ontsmetting bassins.

 

Deze drie behandelingen worden uitgevoerd op al het afvalwater zodat schoner water wordt verkregen en de vijf hoofddoelstellingen zoals:

  • Vermindering van de waterverontreiniging en de gevolgen voor het ecologisch systeem;
  • Het voorkomen van industriële en stedelijke ontwikkeling door te zorgen voor een schoner milieu;
  • Bereiken van een evenwicht tussen ecologische reinheid en vervuilingssysteem;
  • Volledige bescherming van het milieu tegen schadelijke chemische stoffen;
  • Bescherm de biosfeer tegen hoge niveaus van verontreiniging. 

Gerelateerde artikelen

Wat is het verschil tussen een stroomstoring en een kortsluiting?

Buitendienst Den Haag

Zebra kaartprinter